Radca Prawny

Sebastian Borowy

Kancelaria świadczy usługi w zakresie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1700), która zastąpiła ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 969) - we wszystkich sprawach wynikających z ww. ustawy.