Radca Prawny

Sebastian Borowy

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego w sprawach dotyczących m.in.:

 • rozwodu lub separacji,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • podziału majątku,
 • alimentów,
 • kontaktów z dziećmi,
 • pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia miejsca zamieszkania dziecka,
 • przysposobienia,
 • opieki prawnej i kurateli w sprawach osób małoletnich i dorosłych,
 • ubezwłasnowolnienia,
 • przymusowego leczenia odwykowego i leczenia psychiatrycznego,
 • ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa,
 • uznania dziecka, unieważnienia uznania,
 • zarządu majątkiem dziecka,
 • zgody sądu na dokonanie czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka (np. celem odrzucenia spadku w imieniu małoletniego).