Radca Prawny

Sebastian Borowy

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach dotyczących m.in.:

 • nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy,
 • przywrócenia do pracy,
 • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę,
 • odszkodowania za mobbing,
 • odszkodowania za wypadek przy pracy,
 • zapłaty za godziny nadliczbowe,
 • zapłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • zapłaty odprawy, nagrody jubileuszowej,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • ustalenia i sprostowania protokołu powypadkowego,
 • kontroli Państwowej Inspekcji pracy,
 • odwołań od decyzji organów rentowych.

 

Zakres usług świadczonych w ramach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje reprezentację zarówno pracownika jak i pracodawcy oraz reprezentacji przed organami państwowymi (ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy).