Radca Prawny

Sebastian Borowy

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa oświatowego w sprawach dotyczących m.in.:

  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli,
  • awansów zawodowych nauczycieli,
  • doradztwa prawnego dla dyrektorów i osób zarządzających zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi placówkami oświatowymi,
  • rozwiązywania konfliktów pomiędzy placówką oświatową i rodzicami,
  • doradztwa w zakresie procedur wynikających z prawa oświatowego,
  • reprezentacji w postępowaniach skargowych,
  • doradztwa w zakresie trybu i sposobu postępowania sytuacjach nadzwyczajnych, konfliktowych, spornych itd.