Prawo gospodarcze

Radca prawny - Sebastian Borowy

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze reguluje działalność przedsiębiorców i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Obejmuje przepisy dotyczące zakładania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej oraz spółek. Prawo gospodarcze określa zasady związane z zawieraniem umów handlowych, odpowiedzialnością członków organów spółek kapitałowych, ochroną konkurencji oraz prawami konsumentów. W ramach prawa gospodarczego przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących uczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych oraz praw konsumentów. Przedsiębiorcy muszą również spełniać wymogi dotyczące rachunkowości, podatków i raportowania finansowego. Prawo gospodarcze obejmuje także procedury dochodzenia roszczeń gospodarczych, takie jak windykacja należności, stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek oraz dochodzenie odszkodowań za naruszenia umów handlowych. Radca prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym oferuje wsparcie w zakresie zakładania działalności, sporządzania umów i kontraktów, prowadzenia sporów gospodarczych oraz reprezentacji przed sądami i organami administracyjnymi.

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego.

Zakładanie działalności gospodarczej

Przykłady spraw związanych z zakładaniem działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej to proces, który może obejmować wiele formalności, takich jak rejestracja firmy, wybór formy opodatkowania, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i licencji. Przykłady takich spraw to zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej, rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy uzyskiwanie koncesji na prowadzenie określonej działalności.

Jak radca prawny może pomóc w zakładaniu działalności gospodarczej?

Pomagam klientom w założeniu działalności gospodarczej, doradzając w wyborze odpowiedniej formy prawnej oraz prowadząc cały proces rejestracji. Oferuję wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, wypełnianiu wniosków oraz reprezentuję klientów przed urzędami. Dzięki mojej pomocy, proces zakładania działalności staje się prostszy i szybszy.

W jakich sprawach związanych z zakładaniem działalności gospodarczej mogę pomóc?

Moje wsparcie obejmuje doradztwo prawne przy zakładaniu działalności gospodarczej, przygotowanie dokumentacji, reprezentację przed urzędami oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i licencji. Reprezentuję zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w różnych formach prawnych.

Zakładanie spółki cywilnej, spółki handlowej

Przykłady spraw dotyczących zakładania spółki cywilnej i handlowej

Zakładanie spółki cywilnej i spółki handlowej to proces, który wymaga dokładnej znajomości przepisów prawa gospodarczego. Przykłady takich spraw obejmują rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej czy spółki komandytowej, a także sporządzanie umów spółek oraz uzyskiwanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Jak radca prawny może pomóc w zakładaniu spółki cywilnej i handlowej?

Pomagam klientom w zakładaniu spółek cywilnych i handlowych, doradzając w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej oraz przygotowując wszystkie niezbędne dokumenty. Prowadzę proces rejestracji spółki, sporządzam umowy spółek oraz reprezentuję klientów przed sądami rejestrowymi. Zapewniam kompleksowe wsparcie na każdym etapie zakładania spółki.

W jakich sprawach związanych z zakładaniem spółki cywilnej mogę pomóc?

Pomagam w szerokim zakresie spraw związanych z zakładaniem spółek cywilnych i handlowych, w tym w sporządzaniu umów spółek, przygotowywaniu dokumentacji rejestracyjnej, uzyskiwaniu wpisów do KRS oraz doradztwie prawnym. Moje usługi obejmują również reprezentację przed sądami rejestrowymi i innymi organami administracyjnymi.

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych za ich zobowiązania

Przykłady spraw dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych za zobowiązania spółki to kwestia, która może prowadzić do sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Przykłady takich spraw obejmują dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, odpowiedzialność członków rady nadzorczej za działania niezgodne z przepisami oraz windykację należności od członków zarządu.

Jak mogę pomóc w kwestiach odpowiedzialności członków organów spółek?

Oferuję wsparcie prawne w zakresie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych, analizując sytuację prawną i doradzając w kwestiach związanych z odpowiedzialnością majątkową. Reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, dążąc do ochrony ich interesów i minimalizacji ryzyka finansowego.

W jakich sprawach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek mogę pomóc?

Pomagam w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek kapitałowych za zobowiązania spółki, reprezentując zarówno wierzycieli, jak i członków organów. Moje usługi obejmują doradztwo prawne, przygotowywanie dokumentacji procesowej, reprezentację przed sądami oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Przygotowanie umów handlowych i kontraktów

Przykłady spraw dotyczących przygotowania umów handlowych

Przygotowanie umów handlowych i kontraktów to kluczowy element prowadzenia działalności gospodarczej. Przykłady takich spraw obejmują sporządzanie umów sprzedaży, umów o dzieło, umów zlecenia, umów najmu, umów dostawy oraz kontraktów o świadczenie usług. Ważne jest, aby umowy te były zgodne z przepisami prawa gospodarczego i chroniły interesy obu stron.

Jak mogę pomóc w sporządzaniu umów handlowych i kontraktów?

Jako radca prawny pomagam w sporządzaniu umów handlowych i kontraktów, dbając o ich zgodność z przepisami prawa oraz interesy klienta. Analizuję warunki umów, doradzam w negocjacjach oraz przygotowuję finalne dokumenty. Dzięki temu, umowy są precyzyjne, jasne i minimalizują ryzyko ewentualnych sporów.

W jakich sprawach związanych z umowami handlowymi mogę pomóc?

Pomagam w szerokim zakresie spraw związanych z przygotowaniem umów handlowych i kontraktów, reprezentując przedsiębiorców oraz firmy. Moje usługi obejmują sporządzanie umów, analizę ich zgodności z prawem, doradztwo prawne w negocjacjach oraz reprezentację przed sądami w przypadku sporów umownych.

Przygotowanie projektów uchwał organów spółek

Przykłady spraw dotyczących projektów uchwał organów spółek

Przygotowanie projektów uchwał organów spółek to proces, który wymaga znajomości przepisów prawa gospodarczego oraz wewnętrznych regulacji spółki. Przykłady takich spraw obejmują przygotowanie uchwał zarządu, rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia, dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych, podziału zysków, zmiany umowy spółki oraz powołania członków organów spółki.

Jak mogę pomóc w przygotowaniu projektów uchwał?

Oferuję wsparcie w przygotowaniu projektów uchwał organów spółek, dbając o ich zgodność z przepisami prawa oraz interesy spółki. Sporządzam projekty uchwał, analizuję ich treść oraz doradzam w kwestiach proceduralnych. Zapewniam, że uchwały są prawidłowo sformułowane i skuteczne.

W jakich sprawach związanych z uchwałami organów spółek mogę pomóc?

Pomagam w szerokim zakresie spraw związanych z przygotowaniem projektów uchwał organów spółek, reprezentując zarządy, rady nadzorcze oraz walne zgromadzenia. Moje usługi obejmują sporządzanie projektów uchwał, doradztwo prawne w kwestiach proceduralnych oraz analizę zgodności uchwał z przepisami prawa gospodarczego.

Prowadzenie spraw o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał organów spółek

Przykłady spraw dotyczących nieważności i uchylenia uchwał

Spory dotyczące stwierdzenia nieważności oraz uchylenia uchwał organów spółek to kwestie, które mogą wynikać z niezgodności uchwał z przepisami prawa lub interesami wspólników. Przykłady takich spraw obejmują wniesienie pozwu o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, stwierdzenie nieważności uchwał zarządu czy rady nadzorczej oraz spory dotyczące zgodności uchwał z umową spółki.

Jak radca prawny może pomóc w sprawach dotyczących uchwał organów spółek?

Pomagam klientom w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał organów spółek, reprezentując ich przed sądami. Analizuję uchwały pod kątem zgodności z przepisami prawa, przygotowuję pozwy oraz reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania sądowego. Moim celem jest ochrona interesów klienta oraz zapewnienie zgodności uchwał z przepisami prawa.

W jakich sprawach związanych z uchwałami organów spółek mogę pomóc?

Reprezentuję klientów w sprawach o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał organów spółek, oferując doradztwo prawne, sporządzanie dokumentacji procesowej oraz reprezentację przed sądami. Moje usługi obejmują analizę zgodności uchwał z przepisami prawa, przygotowanie pozwów oraz prowadzenie postępowań sądowych w zakresie prawa gospodarczego.

Zdjęcie radcy prawnego z Opola Sebastiana Borowego - specjalisty od prawa oświatowego

Kontakt z prawnikiem

Radca prawny Sebastian Borowy

Prawo gospodarcze

Godziny pracy
Pon. - Pt.: 08:00 - 18:00
Sb.: 09:00 - 13:00
Media społecznościowe