Prawo cywilne

Radca Prawny
Sebastian Borowy

  • zapłata i dochodzenie wierzytelności,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym spory z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi,
  • stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku, zachowku, odrzucenia spadku, testamentu,
  • eksmisji,
  • podziału majątku,
  • zniesienia współwłasności,
  • zasiedzenia,
  • wydania rzeczy, zaniechania naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, w tym bezumowne korzystanie,
  • sporów z bankami i instytucjami finansowymi, m.in. dotyczącymi kredytów w walutach obcych,
  • umów: sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, pożyczki, o świadczenie usług, dostawy.

PRAWO CYWILNE

Zapłata i dochodzenie wierzytelności

Zapłata i dochodzenie wierzytelności