Radca Prawny

Sebastian Borowy

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa administracyjnego w sprawach dotyczących m.in.:

  • doradztwa w obszarze prawa administracyjnego oraz reprezentowania w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
  • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzania skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • sporządzania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.