Radca Prawny

Sebastian Borowy

Radca Prawny Sebastian Borowy

O mnie:

radca prawny z Opola Sebastian Borowy

Nazywam się Sebastian Borowy. Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1586. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w dwóch lokalizacjach: w mojej rodzinnej miejscowości Sidzinie (gmina Skoroszyce) oraz w Opolu. Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim przy Wydziale Prawa i Administracji w Opolu, gdzie przez okres dwóch kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego Koła Naukowego Młodych Kryminologów i Kryminalistyków.

Zarządzeniem Prezesa Hokejowego Trybunału Arbitrażowego – Stałego Sądu Polubownego działającego przy Polskim Związku Hokeja na Lodzie zostałem powołany jako Arbiter tegoż Trybunału.

Swoją praktykę zawodową rozpocząłem już na 3 roku studiów i kontynuuję ją do dnia dzisiejszego. Bogate doświadczenie zdobyte w Kancelarii Prawnej, Biurze Syndyka, Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Radców Prawnych pozwoliły mi na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin prawa oraz pozyskanie niezbędnych kwalifikacji. W trakcie aplikacji radcowskiej uczestniczyłem w około 200 rozprawach reprezentując zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze w postępowaniach cywilnych, karnych, rodzinnych, gospodarczych i administracyjnych. Ponadto uczestniczyłem w procesach mediacyjnych przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego reprezentując Klientów w sporach z bankami oraz reprezentowałem Klientów w sporach pracowniczych.

Poza prawem moją pasją jest nurkowanie oraz narciarstwo. Uwielbiam czas spędzony z przyjaciółmi, podróże, koncerty na żywo i dobrą kawę.

Skrupulatność, wytrwałość i dociekliwość pozwalają mi na pełne zaangażowanie w prowadzone przeze mnie sprawy, co daje gwarancję profesjonalizmu i pozwala na satysfakcję moich Klientów.