Ta strona używa plików cookie's. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    AKCEPTUJĘ

Radca Prawny

Sebastian Borowy

Radca Prawny Sebastian Borowy

O mnie:

Nazywam się Sebastian Borowy. Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1586. Prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego w dwóch lokalizacjach: w mojej rodzinnej miejscowości Sidzinie (gmina Skoroszyce) oraz w Opolu. Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim przy Wydziale Prawa i Administracji w Opolu, gdzie przez okres dwóch kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego Koła Naukowego Młodych Kryminologów i Kryminalistyków…

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców, instytucji oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego z zakresu:

Prawo cywilne:

 • zapłaty i dochodzenia wierzytelności,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym spory z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi,
 • stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku, zachowku, odrzucenia spadku, testamentu,

Prawo rodzinne:

 • rozwodu lub separacji,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • podziału majątku,
 • alimentów,
 • kontaktów z dziećmi,
 • pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,

Prawo karne:

 • przygotowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • prowadzonego postępowania przygotowawczego oraz sądowego, jak również postępowania wykonawczego.

Prawo transportowe i przewozowe:

 • uzyskania zezwoleń i licencji,
 • doradztwo oraz reprezentacja w sporach związanych z wykonywaniem usługi transportowej, spedycyjnej, logistycznej.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy,
 • przywrócenia do pracy,
 • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę,

Prawo gospodarcze:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • zakładania spółki cywilnej, spółki handlowej,
 • odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych za ich zobowiązania,

Prawo administracyjne:

 • doradztwa w obszarze prawa administracyjnego oraz reprezentowania w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
 • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych,

Postępowania w sprawach nieletnich

 • kancelaria świadczy usługi w zakresie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1700), która zastąpiła ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 969) - we wszystkich sprawach wynikających z ww. ustawy.

Masz pytania? Napisz:

Leave this field blank